Τραγούδι

“Γιορτάζω, γιορτάζω, μ’ακούτε που το φωνάζω;” Αν όχι, είστε μακρυά, δεν φταίω! 27 σήμερα, άντε και του χρόνου!

14.11.2008 01:28 · root

Working out

After a month of absence, I started working out again today! Instead of going on my usual route around Millwall Dock, I decided to go to Mudchute Park. It was much more enjoyable 🙂 As far as the workout goes, I am quite satisfied with my performance! 😀

14.05.2007 19:23 · root

Lafraise.com

One of the best t-shirt shops online. I was immediately hooked! I bought my first t-shirt on the 12th and I received it yesterday! That’s pretty quick, right? 🙂 Kudos to them! This is the design for the t-shirt I bought! The quality of the print is awesome, the same goes for the quality of the garment! And the design is just hilarious! Designs are submitted by members who can win €1000 if their design is printed....

16.02.2007 23:39 · root

Tracking my Nike+ UPS delivery

I’m confused 😐

15.02.2007 22:48 · root