Ήθελα να φύγω στις 6μμ. Με αυτό το email θα φύγω το βράδυ.